Archief

Hier vind je een paar van de door ons tot zover gelezen en besproken boeken. Per twee weken wordt er samen besproken welke boeken ons interessant lijken, zo kunnen de voorstellen van iedereen aan bod komen. Mocht je zelf een voorstel willen doen, schuif gezellig aan en stuur een mailtje.

 Karl Marx — Loonarbeid en Kapitaal
 Friedrich Engels — Beginselen van het Communisme
 Karl Marx — Kritiek op het programma van Gotha
 Friedrich Engels — De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap
 Leon Trotsky — fascisme, wat het is en hoe het te bestrijden